Hoppa till innehåll

Autonoma tullkvoter för vissa jordbruks- och industriprodukter

5.7.2010 14.54
Pressmeddelande

116/2010, Turun tulli, Oikaisu/Pirjo Nyberg

Europeiska unionens råd har utfärdat en förordning om ändring av förordning (EU) nr 7/2010 om öppnande och förvaltning av autonoma unionstullkvoter för vissa jordbruks- och industriprodukter. Förordning nr 565/2010; publicerad i EUT L 163, 30.6.2010, s. 3, tabell. Förordningen trädde i kraft den 30 juni 2010 och tillämpas fr.o.m. den 1 juli 2010.

Bilagan till i bilaga I till den här förordningen ska läggas till.

  1. Textraderna avförordning (EU) nr 7/2010 ska ändras på följande sätt:
  2. De textrader som anges seende tullkvoterna med löpnummer 09.2814, 09.2907, 09.2816 och 09.2807 ska ersättas med textraderna i bilaga II till denna förordning.

Mera information: Pirjo Nyberg, tfn 040 332 4171

TMD