Hoppa till innehåll

Autonoma tullkvoter för vissa jordbruks- och industriprodukter

29.12.2011 9.40
Pressmeddelande

228/2011, Turun tulli, Oikaisu/Pirjo Nyberg

Europeiska unionens råd har utfärdat en förordning (EU) nr 1359/2011 om ändring av förordning (EU) nr 7/2010 om öppnande och förvaltning av autonoma unionstullkvoter för vissa jordbruks- och industriprodukter. Förordningen publicerades i EUT L 341 den 22 december 2011 och trädde i kraft den 22 december 2011 (EUT L 341, 22.12.2011, s. 13–17, tabell).

Texten i bilagan till förordning (EU) nr 1359/2011 ersätter bilagan till förordning (EU) nr 7/2010 från och med den 1 januari 2012.

Mängden för följande kvoter höjs med verkan från och med den 1 juli 2011.

  • kvotmängden för tullkvoten med löpnummer 09.2624 fastställs till 950 ton
  • kvotmängden för tullkvoten med löpnummer 09.2640 fastställs till 11 000 ton

Mera information: Pirjo Nyberg, tfn 040 332 4171

TMD