Hoppa till innehåll

Autonoma tullkvoter för vissa jordbruks- och industriprodukter

19.1.2010 16.35
Pressmeddelande

12/2010, Åbo tull, Rättelser / Pirjo Nyberg

Europeiska unionens råd har utfärdat en förordning om öppnande och förvaltning av autonoma unionstullkvoter för vissa jordbruks- och industriprodukter samt om ändring av förordning (EG) nr 2505/96. Förordning nr 7/2010; publicerad i EUT L 3, 7.1.2010, s. 3-6, tabell. Förordningen trädde i kraft den 7 januari 2010 och tillämpas fr.o.m. den 1 januari 2010.

För de produkter som förtecknas i bilagan nedan öppnas autonoma unionstullkvoter inom vilka Gemensamma tulltaxans autonoma tullsatser upphävs tillfälligt under de perioder, enligt de tullsatser och upp till de volymer som anges i bilagan. Tullkvoterna förvaltas enligt den ordning som tulldeklarationer tas emot.

För produkter som nämns i denna förordning och för vilka kvotvolymen anges i en annan mängdenhet än vikten i ton eller kilogram eller värdet ska, för produkter för vilka det inte har fastställts någon extra mängdenhet i Kombinerade nomenklaturen, den exakta mängden importerade produkter anges i fält 41 "Extra mängdenheter” i deklarationen för överlåtelse till fri omsättning med användning av den mängdenhet för kvotvolymen som fastställts för dessa produkter i bilagan till denna förordning.

Förordning (EG) nr 2505/96 upphävs.

Mera information: Pirjo Nyberg, tfn 020 492 4171

TMD