Hoppa till innehåll

Autonoma tullkvoter 1.7.2015

26.6.2015 15.42
Pressmeddelande

56/2015, PNy

Europeiska unionens råd har utfärdat en förordning om ändring av förordning (EU) nr 1388/2013 om öppnande och förvaltning av autonoma unionstullkvoter för vissa jordbruks- och industriprodukter. Förordning nr 2015/981; publicerad i EUT L 159/25.6.2015,  s. 3–4 .

Genom förordningen öppnas tullfria tullkvoter för sju nya produkter. Produktbeskrivningen för två produkter ändras och kvotvolymen för sex andra produkter höjs. För två produkter omvandlas tullkvoten till tullbefrielse.

För de produkter som förtecknas i bilagan till förordning (EU) nr 1388/2013 öppnas autonoma unionstullkvoter inom vilka Gemensamma tulltaxans autonoma tullsatser upphävs tillfälligt under de perioder, enligt de tullsatser och upp till de volymer som anges i bilagan.  

Tullbefrielsen tillämpas inte på blandningar, beredningar eller produkter som är sammansatta av olika beståndsdelar som innehåller produkter enligt bilagan.

Bilagan till förordning (EG) nr 1388/2013 ändras i enlighet med bilagan till denna förordning.

Förordningen tillämpas från och med den 1 juli 2015.

TMD