Hoppa till innehåll

Autonoma tullkvoter 1.1.2016

5.1.2016 12.12
Pressmeddelande

3/2016, PNy

Europeiska unionens råd har utfärdat en förordning om ändring av förordning (EU) nr 1388/2013 om öppnande och förvaltning av autonoma unionstullkvoter för vissa jordbruks- och industriprodukter. Förordning nr 2015/2448; publicerad i EUT L 345/30.12.2015, s. 3 - 10.

Bilagan till förordning (EU) nr 1388/2013 ersätts med bilagan till den nu publicerade förordningen.

Förordningen tillämpas från och med den 1 januari 2016.

TMD