Hoppa till innehåll

Autonoma tullkvoter för vissa jordbruks- och industriprodukter

Utgivningsdatum 3.7.2012 16.32 | Publicerad på svenska 16.1.2017 kl. 16.31
Pressmeddelande

92/2012, Pirjo Nyberg

Europeiska unionens råd har utfärdat en förordning om ändring av förordning (EU) nr 7/2010 om öppnande och förvaltning av autonoma unionstullkvoter för vissa jordbruks- och industriprodukter. Förordning (EU) nr 551/2012; publicerad i EUT L 166, 27.6.2012, s. 5–6 . Förordningen trädde i kraft den 27 juni 2012 och tillämpas från och med den 1 juli 2012. Artikel 1.2 i förordningen tillämpas dock från och med den 1 januari 2012.

Bilagan till förordning (EU) nr 7/2010 ändras på följande sätt:

1) De rader med löpnumren 09.2644 och 09.2645 som anges i bilaga I till denna förordning ska införas.
2) Textraderna för tullkvoterna med löpnummer 09.2638, 09.2814 och 09.2889 ska ersättas med de textrader som anges i bilaga II till denna förordning.
3) Raden för tullkvoten med löpnummer 09.2633 ska ersättas med den textrad som anges i bilaga I till denna förordning.
4) Textraden för tullkvoten med löpnummer 09.2767 ska utgå.

Mera information: Pirjo Nyberg, tfn 040 332 4171

TMD