Hoppa till innehåll

Autonomiset tariffikiintiöt tietyille maatalous- ja teollisuustuotteille

Julkaisuajankohta 3.7.2012 16.32
Tiedote

92/2012, Pirjo Nyberg

Euroopan unionin neuvosto on antanut asetuksen tiettyjä maatalous- ja teollisuustuotteita koskevien unionin autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista annetun asetuksen (EU) N:o 7/2010 muuttamisesta. Asetus (EU) N:o 551/2012; julkaistu EUVL L 166/27.6.2012, s. 5–6. Asetus on tullut voimaan 27.6.2012 ja sitä sovelletaan 1.7.2012 alkaen. Asetuksen 1 artiklan 2 kohtaa sovelletaan kuitenkin 1.1.2012 alkaen.

Asetuksen (EU) N:o 7/2010 liite muutetaan seuraavasti:

1) Lisätään rivit, jotka koskevat järjestysnumeroita 09.2644 ja 09.2645 ja jotka on vahvistettu asetuksen liitteessä I.
2) Korvataan rivit, jotka koskevat tariffikiintiöitä, joiden järjestysnumerot ovat 09.2638, 09.2814 ja 09.2889, asetuksen liitteessä II olevilla riveillä.
3) Korvataan rivi, joka koskee tariffikiintiötä, jonka järjestysnumero on 09.2633, tämän asetuksen liitteessä I olevilla riveillä.
4) Poistetaan tariffikiintiötä, jonka järjestysnumero on 09.2767, koskeva rivi.

Lisätietoja: Pirjo Nyberg, puh. 040 332 4171

THT