Hoppa till innehåll

Autonoma tullkvoter för vissa jordbruks- och industriprodukter

Utgivningsdatum 18.1.2011 13.45 | Publicerad på svenska 17.1.2017 kl. 14.39
Pressmeddelande

4/2011, Turun tulli, Oikaisu/Pirjo Nyberg

Europeiska unionens råd har utfärdat en förordning om ändring av förordning (EU) nr 7/2010 om öppnande och förvaltning av autonoma unionstullkvoter för vissa jordbruks- och industriprodukter. Förordning nr 1264/2010; publicerad i EUT L 347, 31.12.2010, s. 3-8. Förordningen trädde i kraft den 31 december 2010 och tillämpas fr.o.m. den 1 januari 2011. Artikel 2 i förordningen tillämpas fr.o.m. den 1 juli 2010.

Bilagan till förordning (EU) nr 7/2010 ersätts med bilagan till denna förordning.

Enligt artikel 2 fastställs kvotmängden för tullkvoten med löpnummer 09.2977 (akrylnitril) till 40 000 ton fr.o.m. den 1 juli 2010. Kvotmängden för tullkvoten med löpnummer 09.2635 (optiska fibrer) fastställs till 300 000 ton fr.o.m. den 1 juli 2010. I dessa tullkvoter kan kvottilldelning sökas retroaktivt för varor i fråga om vilka tulldeklarationen tagits emot under tiden 1.7.-31.12.2010. Fr.o.m. den 1 januari 2011 gäller de kvotmängder som anges i bilagan till förordningen.

Mera information: Pirjo Nyberg, tfn 040 332 4171

TMD