Hoppa till innehåll

Autonoma tullkvoter för vissa jordbruks- och industriprodukter

Utgivningsdatum 5.8.2011 10.25 | Publicerad på svenska 18.1.2017 kl. 15.47
Pressmeddelande

125/2011, Turun tulli, Oikaisu/Pirjo Nyberg

Europeiska unionens råd har utfärdat en förordning om ändring av förordning (EU) nr 7/2010 om öppnande och förvaltning av autonoma unionstullkvoter för vissa jordbruks- och industriprodukter. Förordning nr 630/2011; publicerad i EUT L 170, 30.6.2011, s. 3. Förordningen trädde i kraft den 30 juni 2011 och tillämpas fr.o.m. den 1 juli 2011. Artikel 1.2 i förordningen tillämpas dock från och med den 1 januari 2011.

Bilagan till förordning (EU) nr 7/2010 ändras på följande sätt:

  1. Textraderna avseende tullkvoterna med löpnummer 09.2767, 09.2813 och 09.2631 ska ersättas med textraderna i bilaga I till denna förordning.
  2. Textraderna avseende tullkvoterna med löpnummer 09.2977, 09.2628, 09.2629 och 09.2635 ska ersättas med textraderna i bilaga II till denna förordning.
  3. Textraden för tullkvoten med löpnummer 09.2947 ska utgå.

Mera information: Pirjo Nyberg, tfn 040 332 4171

TMD