Hoppa till innehåll

Autonoma tullkvoter för vissa jordbruks- och industriprodukter

Utgivningsdatum 21.12.2012 15.35 | Publicerad på svenska 17.1.2017 kl. 11.13
Pressmeddelande

168/2012, Turun tulli, Oikaisu/Pirjo Nyberg

Europeiska unionens råd har utfärdat förordning nr 1231/2012 om ändring av förordning (EU) nr 7/2010 om öppnande och förvaltning av autonoma unionstullkvoter för vissa jordbruks- och industriprodukter. Förordningen finns publicerad i EUT L 350, 20.12.2012, s. 3–7 . Förordningen trädde i kraft den 20 december 2012 och tillämpas från och med den 1 januari 2013, med undantag för artikel 2 som tillämpas från och med den 1 juli 2012.

Bilagan till förordning (EU) nr 7/2010T ersätts med texten i bilagan till denna förordning.  

Bilagan till förordning (EU) nr 7/2010 ändras på följande sätt med verkan fr.o.m. den 1 juli 2012:

1)Kvotmängden för den autonoma tullkvoten med löpnummer 09.2628 ska vara 3 000 000 m².
2) Kvotmängden för den autonoma tullkvoten med löpnummer 09.2634 ska vara 8 000 till och med den 31 december 2012.
3) Kvotmängden för den autonoma tullkvoten med löpnummer 09.2929 ska vara 10 000 ton.

Mera information: Pirjo Nyberg, tfn 040 332 4171

TMD