Hoppa till innehåll

Autonoma tullkvoter för fiskeriprodukter

21.12.2018 13.24
Pressmeddelande

Europeiska unionens råd har utfärdat en förordning om öppnande och förvaltning av autonoma unionstullkvoter för vissa fiskeriprodukter för perioden 2019–2020. Förordning nr 2018/1977; publicerad i EUT L 317/14.12.2018. Förordningen tillämpas 1.1.2019–31.12.2020.

Importtullarna på de varor som förtecknas i bilagan till förordningen ska sänkas eller avskaffas inom ramen för tullkvoterna enligt de tullsatser, för de perioder och upp till de kvantiteter som anges i bilagan.

Tullkvoterna förvaltas i enlighet med den kronologiska ordningen för dagarna då tulldeklarationerna för övergång till fri omsättning godtas.

Tullkvoterna ska omfattas av tullövervakning i samband med slutanvändning i enlighet med artikel 254 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013.

Importtullarna ska sänkas eller avskaffas endast för produkter som är avsedda som livsmedel. Tullkvoterna ska inte vara tillgängliga för produkter vars beredning sker på detaljhandels- eller restaurangnivå.

Tullkvoterna ska inte vara tillgängliga för produkter som är avsedda enbart för en eller flera av följande typer av hantering: 

 • rensning, urtagning, borttagning av stjärt, avlägsnande av huvud
 • skärning
 • ompackning av individuellt snabbfrysta filéer
 • stickprovstagning, sortering
 • märkning
 • förpackning
 • kylning
 • frysning
 • djupfrysning
 • glasering
 • upptining
 • urbening.

Tullkvoterna ska vara tillgängliga för produkter som är avsedda för en eller flera av följande typer av hantering: 

 • tärning
 • skärning i ringar och skärning i band för material enligt KN-numren 0307 43 91, 0307 43 92, 0307 43 99. 
 • filering
 • framställning av lappar
 • skärning av frysta block
 • delning av frysta block av filéer med mellanskikt för framställning av individuella filéer
 • skivning för material enligt KN-numren ex 0303 66 11, 0303 66 12, 0303 66 13, 0303 66 19, 0303 89 70, 0303 89 90
 •  behandling av produkter enligt KN-numren 0306 16 99 (Taric-underuppdelningarna 20 och 30), 0306 17 92 (Taric-underuppdelning 20), 0306 17 99 (Taric-underuppdelning 10), 0306 35 90 (Taric-underuppdelningarna 12, 14, 92 och 93), 0306 36 90 (Taric-underuppdelningarna 20 och 30), 1605 21 90 (Taric-underuppdelningarna 45, 55 och 62) och 1605 29 00 (Taric-underuppdelningarna 50, 55 och 60) med förpackningsgaser enligt definitionen i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 
 • delning av fryst produkt eller värmebehandling av fryst produkt för att möjliggöra avlägsnande av inre avfallsmaterial för material enligt KN-numren 0306 11 10 (Taric-underuppdelning 10), 0306 11 90 (Taric-underuppdelning 20) och 0306 31 00 (Taric-underuppdelning 10).

Mera information:
Tullkvoter

yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om förmånsbehandling