Hoppa till innehåll

Autonomiset tariffikiintiöt 1.7.2018

Julkaisuajankohta 27.6.2018 15.35
Tiedote

Euroopan unionin neuvosto on antanut asetuksen tiettyjä maatalous- ja teollisuustuotteita koskevien unionin autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista annetun asetuksen (EU) N:o 1388/2013 muuttamisesta. Asetus (EU) 2018/913 on julkaistu EUVL L 162/27.6.2018.

Nyt julkaistulla asetuksella muutetaan asetuksen (EU) N:o 1388/2013 liite seuraavasti:

1) Poistetaan kaikki taulukon ensimmäisen sarakkeen järjestysnumeroiden yhteydessä olevat asteriskit.

2) Lisätään taulukkoon tämän asetuksen liitteessä I olevia tariffikiintiöitä, joiden järjestysnumerot ovat 09.2726, 09.2728, 09.2684, 09.2730, 09.2732, 09.2734 ja 09.2736, koskevat rivit toisessa sarakkeessa olevien CN-koodien mukaisessa järjestyksessä.

3) Korvataan taulukossa tariffikiintiöitä, joiden järjestysnumerot ovat 09.2700, 09.2624, 09.2647, 09.2648, 09.2682, 09.2696, 09.2697, 09.2676, 09.2876, 09.2721 ja 09.2643, koskevat rivit tämän asetuksen liitteessä II olevilla vastaavilla riveillä.

Asetusta sovelletaan 1.7.2018 alkaen.

Lisätietoja: yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Etuuskohtelutiedotteet