Hoppa till innehåll

Autonoma tullkvoter 1.7.2018

Utgivningsdatum 27.6.2018 15.35
Pressmeddelande

Europeiska unionens råd har utfärdat förordning (EU) nr 2018/913 om ändring av förordning (EU) nr 1388/2013 om öppnande och förvaltning av autonoma unionstullkvoter för vissa jordbruks- och industriprodukter. Förordningen finns publicerad  i EUT L 162/27.6.2018.

Genom den nu publicerade förordningen ändras bilagan till förordning (EU) nr 1388/2013 på följande sätt:

1) I tabellen ska alla asterisker utgå från löpnumren i den första kolumnen.

2) Raderna för tullkvoterna med löpnumren 09.2726, 09.2728, 09.2684, 09.2730, 09.2732, 09.2734 och 09.2736 i bilaga I till den här förordningen ska införas i tabellen i enlighet med ordningsföljden för de KN-nummer som anges i den andra kolumnen.

2) I tabellen ska raderna för tullkvoterna med löpnumren 09.2700, 09.2624, 09.2647, 09.2648, 09.2682, 09.2696, 09.2697, 09.2676, 09.2876, 09.2721 och 09.2643 ersättas med de motsvarande raderna som anges i bilaga II till den här förordningen.

Förordningen tillämpas från och med den 1 juli 2018.

Mera information:
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om förmånsbehandling