Hoppa till innehåll

Autonoma tullkvoter 1.7.2017

Utgivningsdatum 28.6.2017 10.35 | Publicerad på svenska 28.6.2017 kl. 11.44
Pressmeddelande

PNy

Europeiska unionens råd har utfärdat en förordning om ändring av förordning (EU) nr 1388/2013 om öppnande och förvaltning av autonoma unionstullkvoter för vissa jordbruks- och industriprodukter. Förordning (EU) 2017/1133; publicerad EUVL L 164/27.6.2017.

Bilagan till förordning (EU) nr 1388/2013 ändras på följande sätt:

1) Raderna för tullkvoterna med löpnumren 09.2828, 09.2842, 09.2844, 09.2846, 09.2848, 09.2850, 09.2868 och 09.2870 i bilaga I till denna förordning ska införas i den ordning som följer av de KN-nummer som anges i andra kolumnen i tabellen i bilagan till förordning (EU) nr 1388/2013.

2) Raderna för tullkvoter med löpnumren 09.2629, 09.2658, 09.2668, 09.2669, 09.2687 och 09.2860 ersätts med raderna i bilaga II till denna förordning.

Förordningen tillämpas från och med den 1 juli 2017.

Mera information:
tuonti.yritysneuvonta(at)tulli.fi

TMD