Hoppa till innehåll

Autonomiset tariffikiintiöt 1.7.2014

Julkaisuajankohta 1.7.2014 13.05
Tiedote

57/2014, MNy

Euroopan unionin neuvosto on antanut asetuksen tiettyjä maatalous- ja teollisuustuotteita koskevien unionin autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista annetun asetuksen (EU) N:o 1388/2013 muuttamisesta. Asetus N:o 713/2014; julkaistu EUVL L 190/28.6.2014.

Asetuksen (EU) N:o 1388/2013 liitteessä oleva taulukko muutetaan seuraavasti:

1) Lisätään tämän asetuksen liitteessä I olevia tariffikiintiöitä, joiden järjestysnumerot ovat 09.2830, 09.2831, 09.2832, 09.2834, 09.2835 ja 09.2836, koskevat rivit asetuksen (EU) N:o 1388/2013 liitteessä olevan taulukon toisessa sarakkeessa olevien CN-koodien järjestystä noudattaen;

2) Korvataan tariffikiintiöitä, joiden järjestysnumerot ovat 09.2629, 09.2631, 09.2639, 09.2668, 09.2669, 09.2806 ja 09.2818, koskevat rivit tämän asetuksen liitteessä II olevilla riveillä;

3) Poistetaan tariffikiintiötä, jonka järjestysnumero on 09.2930, koskeva rivi;

4) Poistetaan tariffikiintiötä, jonka järjestysnumero on 09.2639, koskeva rivi.

Asetusta sovelletaan 1.7.2014 alkaen lukuun ottamatta edellä mainittua 4 kohtaa, jota sovelletaan 1.1.2015 alkaen.

THT