Hoppa till innehåll

Autonoma tullkvoter 1.7.2014

Utgivningsdatum 1.7.2014 13.05 | Publicerad på svenska 10.1.2017 kl. 11.11
Pressmeddelande

57/2014, MNy

Europeiska unionens råd har utfärdat en förordning om ändring av förordning (EU) nr 1388/2013 om öppnande och förvaltning av autonoma unionstullkvoter för vissa jordbruks- och industriprodukter. Förordning nr 713/2014; publicerad EUT L 190/28.6.2014.

Tabellen i bilagan till förordning (EU) nr 1388/2013 ändras på följande sätt:

  1. Raderna för tullkvoter med löpnumren 09.2830, 09.2831, 09.2832, 09.2834, 09.2835 och 09.2836 i bilaga I till denna förordning ska föras in i den ordningsföljd som anges i KN-nomenklaturen i andra kolumnen i tabellen i bilagan till förordning (EU) nr 1388/2013
  2. Raderna för tullkvoter med löpnumren 09.2629, 09.2631, 09.2639, 09.2668, 09.2669, 09.2806 och 09.2818 ska ersättas med raderna i bilaga II till denna förordning.
  3. Raden för tullkvoten med löpnummer 09.2930 ska utgå.
  4. Raden för tullkvoten med löpnummer 09.2639 ska utgå

Förordningen tillämpas från och med den 1 juli 2014, med undantag för punkt 4 ovan som tillämpas från och med den 1 januari 2015.

TMD