Hoppa till innehåll

Autonoma tullkvoter 1.1.2021

Utgivningsdatum 31.12.2020 12.24
Pressmeddelande

Europeiska unionens råd har utfärdat en förordning om ändring av förordning (EU) nr 1388/2013 om öppnande och förvaltning av autonoma unionstullkvoter för vissa jordbruks- och industriprodukter. Förordning (EU) 2020/2230 finns publicerad i EUT L 437/28.12.2020. 

Bilagan till förordning (EU) nr 1388/2013 ersätts helt genom den nu utfärdade förordningen. 

Förordningen tillämpas från och med den 1 januari 2021. 

Mera information: yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi

Meddelanden om förmånsbehandling