Hoppa till innehåll

Autonoma tullkvoter 1.1.2020

Utgivningsdatum 30.12.2019 8.14
Pressmeddelande

Europeiska unionens råd har utfärdat en förordning om ändring av förordning (EU) nr 1388/2013 om öppnande och förvaltning av autonoma unionstullkvoter för vissa jordbruks- och industriprodukter. Förordning (EU) 2019/2220 finns publicerad  i EUT L 333/27.12.2019.

Genom bilagan till den nu publicerade förordningen ändras bilagan till förordning (EU) nr 1388/2013 på följande sätt:

  1. raden för tullkvoten med löpnummer 09.2872 ersätts. Denna ändring tillämpas för tiden mellan 1 januari 2019 och 31 december 2019.
  2. bilagan ersätts med texten i bilagan till den nu publicerade förordningen.  Denna ändring tillämpas fr.o.m. den 1 januari 2020.

Mera information: yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi

Meddelanden om förmånsbehandling