Hoppa till innehåll

Autonoma tullkvoter 1.1.2018

2.1.2018 13.21
Pressmeddelande

Europeiska unionens råd har utfärdat en förordning om ändring av förordning (EU) nr 1388/2013 om öppnande och förvaltning av autonoma unionstullkvoter för vissa jordbruks- och industriprodukter. Förordning (EU) nr 2017/2466; publicerad i EUT L 351/30.12.2017.

Genom den nu publicerade förordningen ändras bilagan till förordning (EU) nr 1388/2013 på följande sätt:

1. Raderna för tullkvoterna med löpnumren 09.2872, 09.2874, 09.2878, 09.2880, 09.2886, 09.2876, 09.2888, 09.2866, 09.2906, 09.2909, 09.2910 och 09.2932 i bilaga I till den här förordningen ska införas i tabellen i enlighet med ordningsföljden för de KN-nummer som anges i den andra kolumnen.

2. I tabellen ska raderna för tullkvoterna med löpnumren 09.2828, 09.2929, 09.2704, 09.2842, 09.2844, 09.2671, 09.2846, 09.2723, 09.2848, 09.2870, 09.2662, 09.2850 och 09.2868 ersättas med de motsvarande raderna som anges i bilaga II till den här förordningen.

3. I tabellen ska raderna för tullkvoterna med löpnumren 09.2703, 09.2691, 09.2692, 09.2680, 09.2977, 09.2693, 09.2712, 09.2714, 09.2666, 09.2687, 09.2689 och 09.2669 utgå.

4. Slutnoten (*) innehållande texten ”En nyligen införd åtgärd eller en åtgärd med ändrade villkor.” ska utgå.

Förordningen tillämpas från den 1 januari 2018.

Mera information:
yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi

Meddelanden om förmånsbehandling