Hoppa till innehåll

Autonoma tullkvoter 1.1.2015

Utgivningsdatum 7.1.2015 13.49 | Publicerad på svenska 30.12.2016 kl. 10.27
Pressmeddelande

4/2015, MNy

Europeiska unionens råd har utfärdat en förordning om ändring av förordning (EU) nr 1388/2013 om öppnande och förvaltning av autonoma unionstullkvoter för vissa jordbruks- och industriprodukter. Förordning (EU) nr 1340/2014; publicerad i EUT L 363/18.12.2014, s. 1-9.

Bilagan till förordning (EU) nr 1388/2013 ersätts med bilagan till den nu publicerade förordningen.

Förordningen tillämpas från och med den 1 januari 2015.

TMD