Hoppa till innehåll

Autonoma tullbefrielser 1.7.2019

Utgivningsdatum 26.6.2019 10.47
Pressmeddelande

Europeiska unionens råd har utfärdat en förordning om ändring av förordning (EU) nr 1387/2013 om befrielse från gemensamma tulltaxans autonoma tullar för vissa jordbruks- och industriprodukter. Förordning (EU) 2019/999 finns publicerad EUT L 163/20.6.2019.

Bilagan till förordning (EU) nr 1387/2013 ändras på följande sätt:

  1. alla asterisker i tabellen och slutnoten (*) med texten ”En nyligen införd åtgärd eller en åtgärd med ändrade villkor.” ska utgå;
  2. i tabellen ska raderna för de produkter vars KN- och Taric-nummer anges i bilaga I till den här förordningen utgå;
  3. raderna för de produkter som förtecknas i bilaga II till den här förordningen ska införas i tabellen i enlighet med ordningsföljden för de KN- och Taric-nummer som anges i den första respektive andra kolumnen i tabellen.

Förordningen tillämpas från och med den 1 juli 2019.

Mera information: yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi

Meddelanden om förmånsbehandling