Hoppa till innehåll

Autonoma tullbefrielser 1.7.2018

27.6.2018 15.40
Pressmeddelande

Europeiska unionens råd har utfärdat förordning (EU) nr 2018/914 om ändring av förordning (EU) nr 1387/2013 om befrielse från gemensamma tulltaxans autonoma tullar för vissa jordbruks- och industriprodukter. Förordningen finns publicerad EUT L 162/27.6.2018.

Genom den nu publicerade förordningen ändras bilagan till förordning (EU) nr 1387/2013 på följande sätt:

  1. Alla asterisker i tabellen och slutnoten (*) med texten ”En nyligen införd åtgärd eller en åtgärd med ändrade villkor.” ska utgå.
  2. I tabellen ska raderna för de produkter vars KN- och Taric-nummer anges i bilaga I till den här förordningen utgå.
  3. Raderna för de produkter som förtecknas i bilaga II till den här förordningen ska införas i tabellen i enlighet med ordningsföljden för de KN- och Taric-nummer som anges i den första respektive andra kolumnen i tabellen.

Förordningen tillämpas från och med den 1 juli 2018.

Mera information:
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

                 

Meddelanden om förmånsbehandling