Hoppa till innehåll

Autonoma tullbefrielser 1.1.2020

Utgivningsdatum 30.12.2019 8.15
Pressmeddelande

Europeiska unionens råd har utfärdat en förordning om ändring av förordning (EU) nr 1387/2013 om befrielse från gemensamma tulltaxans autonoma tullar för vissa jordbruks- och industriprodukter. Förordning (EU) 2019/2197 finns publicerad EUT L 335/27.12.2019.

Bilagan till förordning (EU) nr 1387/2013 ersätts helt med bilagan till den nu publicerade förordningen.

Förordningen tillämpas från och med 1.1.2020.

Mera information: yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi

Meddelanden om förmånsbehandling