Hoppa till innehåll

Autonoma tullbefrielser 1.1.2019

28.12.2018 15.31
Pressmeddelande

Europeiska unionens råd har utfärdat en förordning om ändring av förordning (EU) nr 1387/2013 om befrielse från Gemensamma tulltaxans autonoma tullar för vissa jordbruks- och industriprodukter. Förordning (EU) nr 2018/2069; publicerad i EUT L 331/28.12.2018.

Bilagan till förordning (EU) nr 1387/2013 ersätts med bilagan till den nu publicerade förordningen

Förordningen tillämpas från och med den 1 januari 2019.

Mera information:
yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi

Meddelanden om förmånsbehandling