Hoppa till innehåll

Autonoma tullbefrielser 1.1.2018

2.1.2018 13.24
Pressmeddelande

Europeiska unionens råd har utfärdat en förordning om ändring av förordning (EU) nr 1387/2013 om befrielse från Gemensamma tulltaxans autonoma tullar för vissa jordbruks- och industriprodukter. Förordning (EU) nr 2017/2467; publicerad i EUT L 351/30.12.2017.

Genom den nu publicerade förordningen ändras bilagan till förordning (EU) nr 1387/2013 på följande sätt:

1. I tabellen ska raderna för de produkter vars KN- och Taric-nummer anges i bilaga I till den här förordningen utgå.

2. Raderna för de produkter som förtecknas i bilaga II till den här förordningen ska införas i tabellen i enlighet med ordningsföljden för de KN-nummer som anges i den första kolumnen i den tabellen.

Förordningen tillämpas från den 1 januari 2018.

Mera information:
yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi

Meddelanden om förmånsbehandling