Hoppa till innehåll

Återkallande av transiteringsdeklaration på kundens begäran

Utgivningsdatum 29.7.2010 9.19 | Publicerad på svenska 20.1.2017 kl. 13.18
Pressmeddelande

131/2010, JR/HeL

Om kunden efter att ha lämnat in transiteringsdeklarationen till Tullen konstaterar att det inte längre är nödvändigt att hänföra varorna till transiteringsförfarandet eller att något annat tullförfarande hade varit mera lämpligt för varorna i fråga, kan kunden be tullkontoret avsluta transiteringsförfarandet. Kunden kan också själv avsluta transiteringsförfarandet om kunden har tillstånd att verka som godkänd mottagare vid transitering.

Att återkalla en transiteringsdeklaration på något annat sätt är inte möjligt. Tullkontoret som avslutar transiteringen blir då bestämmelsetullkontor. Vad gäller transiteringar som avslutas av en godkänd mottagare ska man beakta villkoren för tillståndet till förenklat förfarande, såsom de tullkontor där man kan ta emot transiteringar.

Vid avslutandet av förfarandet ska man även beakta den varugranskning som eventuellt beslutits om. I ett sådant fall kan transiteringen inte avslutas förrän resultatet av granskningen blivit klart. Detta gäller även sådana fall där man inte hunnit flytta varorna från avgångstullkontoret.

De transiteringsdeklarationer som avgetts av andra än godkända avsändare samt de s.k. manu-EDI-transiteringsdeklarationer som avgetts av godkända avsändare och inte överlåtits till förfarande vid tullkontoret, ogiltigförklaras automatiskt i Tullens system efter en viss tid. Detta innebär att det inte längre är nödvändigt att ogiltigförklara transiteringsdeklarationer.

TMD