Hoppa till innehåll

Återkallande av transitering när föregående förfarande har varit export

18.5.2011 8.55 | Publicerad på svenska 18.1.2017 kl. 14.24
Pressmeddelande

80/2011, JR/HeL

Tullstyrelsen

    Cirkulär

   

Dnr
80/010/11

    Datum
    18.5.2011

 

Författningsgrund
Kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93
Tullagen 4 §

Giltighetstid
Tills vidare

Målgrupper
Tullkontor, Tullens kunder

Tullstyrelsen har i sitt meddelande 148/010/2010 gett anvisningar till huvudansvarige för transitering om hur man ska gå till väga om man vill återkalla eller ogiltigförklara en T- eller TIR-transiteringsdeklaration.

I denna anvisning preciseras det i ovan nämnda anvisning beskrivna tillvägagångssättet i situationer där transiteringsförfarandet har föregåtts av ett export- eller återexportförfarande eller av reservförfarandet för dessa exporter.

Om förfarandet före transiteringsförfarandet har varit export, ska den transitering som återkallandet gäller alltid avslutas eller ogiltigförklaras vid ett tullkontor eller vid Tullens elektroniska servicecentral för att exportförfarandet ska kunna återställas till den status det hade före transiteringen och för att samma exportdeklaration senare ska kunna användas vid utförsel eller delning av varorna. Vid reservförfarandet ogiltigförklaras stämplingen gällande bekräftandet av utförseln i exportdeklarationen.

Om exporten av de varor som har hänförts till transiteringsförfarandet helt återkallas, ska kunden begära om ogiltigförklaring av exportdeklarationen enligt givna anvisningar.

TMD