Hoppa till innehåll

Årspublikationen Utrikeshandel med varor 2017 har publicerats

Utgivningsdatum 21.11.2018 9.01
Pressmeddelande

Årspublikationen CD-ROM "Utrikeshandel med varor 2017"

Innehåll:

  • De viktigaste tidsserierna över utrikeshandeln enligt land och varukod
  • Detaljerad grundstatistik över utrikeshandeln enligt den kombinerade nomenklaturen (Combined Nomenclature, CN)
  • Årsstatistik över den totala handeln samt handeln enligt land enligt SITC-varuklassificeringen
  • Enhetsvärde- och volymindex för utrikeshandel med varor
  • Transport- och trafikstatistik
  • Specialstatistik som anknyter sig till utrikeshandel och tullförvaltning
Tullen, Statistik
Publikationen kostar 185,00 e/st och kan beställas från Tullens statistikavdelning tel. 0295 52335 eller s-post: tilastot(at)tulli.fi. Tidigare års publikationer finns också tillgängliga.
Statistikmeddelande