Hoppa till innehåll

Underskottet i handelsbalansen minskade markant på grund av överskottet i handeln med länder utanför EU
Årspublicering (preliminära uppgifter): Värdet på exporten sjönk år 2015 med fyra procent

Utgivningsdatum 8.2.2016 9.00 | Publicerad på svenska 28.12.2016 kl. 13.33
Pressmeddelande

Enligt Tullens preliminära uppgifter minskade värdet på Finlands varuexport med fyra procent år 2015. Värdet av exporten uppgick till 53,5 miljarder euro. Värdet på importen minskade med sex procent och stannade vid 54,2 miljarder euro. År 2014 höll sig exporten på samma nivå som året innan, medan importen sjönk med en procent.

Underskottet i handelsbalansen minskade i fjol markant jämfört med åren innan. År 2015 visade handelsbalansen enligt preliminära uppgifter ett underskott på 690 miljoner euro. År 2014 uppgick underskottet till 1,8 miljarder euro och år 2013 till 2,4 miljarder euro. Underskottet i handeln med EU-länderna ökade dock år 2015 till nästan 2,5 miljarder euro samtidigt som handeln med länderna utanför EU visade ett överskott på nästan 1,8 miljarder euro. Året innan var underskottet i handeln med länderna utanför EU 70 miljoner euro och i EU-handeln 1,7 miljarder euro.

Att den totala exporten minskade i fjol berodde framför allt på två faktorer; värdet på exporten av oljeprodukter föll kraftigt och exporten till Ryssland minskade i betydande grad. I januari–november sjönk värdet på exporten av oljeprodukter med 41 procent och exporten till Ryssland minskade under samma period med 34 procent. Exporten beräknad utan oljeprodukter och exporten till Ryssland växte dock något enligt uppgifterna för januari–november. Exporten inom övrig kemisk industri och inom metallindustrin sjönk också något. Transportmedlen svarade för den största tillväxten inom exporten år 2015 på samma sätt som året innan, men exporten av produkter från skogsindustrin växte också något i fjol. Tullen publicerar detaljerade statistiska uppgifter om utrikeshandeln för hela fjolåret den 29 februari 2016.

Den totala importen minskade med sex procent år 2015 också på grund av att värdet på importen av energiprodukter sjönk i betydande grad. Också importen av råvaror och produktionsförnödenheter minskade en aning. Importen av investeringsvaror och varaktiga konsumtionsvaror ökade däremot något.

Utrikeshandeln till EU-länderna minskade med två procent år 2015. Exporten till euroområdet växte däremot med två procent. Exporten till länderna utanför EU minskade med åtta procent. År 2014 ökade exporten till EU-länderna med fyra procent, medan exporten till länderna utanför EU minskade med fem procent. Importen från alla EU-länder låg år 2015 på samma nivå som året innan då den växte med två procent. Att värdet på importen från länderna utanför EU minskade med 15 procent medförde att den totala importen sjönk också år 2015. Året innan minskade importen från länderna utanför EU med fem procent.

Tullen, Statistik
Förfrågningar:
Telasuo, Christina tfn 040 332 1828
Kaarna, Anssi tfn 040 332 8153
Riikonen, Johanna tfn 040 332 1824
E-post: förnamn.efternamn@tulli.fi
Statistikmeddelande