Hoppa till innehåll

Handeln med Ryssland avtog markant
Årspublicering (preliminära uppgifter): Exporten år 2014 nästan samma nivå som året innan

Utgivningsdatum 9.2.2015 9.00 | Publicerad på svenska 23.1.2017 kl. 16.28
Pressmeddelande

Värdet på Finlands export av varor år 2014 låg enligt Tullens preliminära uppgifter på nästan samma nivå som året innan. Exportens värde var 55,8 miljarder euro. Under samma period minskade importens värde med en procent till 57,6 miljarder euro. Handelsbalansen visade enligt de preliminära uppgifterna ett underskott på 1,8 miljarder euro.

Värdet på Finlands export av varor år 2014 låg enligt Tullens preliminära uppgifter på nästan samma nivå som året innan. Exportens värde var 55,8 miljarder euro. Under samma period minskade importens värde med en procent till 57,6 miljarder euro. Under år 2013 sjönk värdet på exporten med en procent och värdet på importen med två procent.

Underskottet i handelsbalansen blev något lägre år 2014 jämfört med året innan. Handelsbalansen visade enligt de preliminära uppgifterna ett underskott på 1,8 miljarder euro. Föregående år var motsvarande siffra 2,4 miljarder euro.  Underskottet i handeln med EU-länder uppgick år 2014 till närmare 1,7 miljarder euro och med länderna utanför EU till enbart 105 miljoner euro. Året innan var underskottet i handeln med icke-EU-länder 217 miljoner euro och i EU-handeln 2,1 miljarder euro.

Transportmedlen utgjorde det viktigaste tillväxtområdet inom exporten under år 2014 men även exporten av mobilteknologins produkter ökade. Exporten av maskiner och apparater samt den kemiska industrins produkter minskade förra året. Exporten av skogsindustriprodukter och metallinddustriprodukter höll sig ungefär på samma nivå som föregående år.

Till följd av att värdet på importen av framför allt energiprodukter men också investeringsvaror sjönk visade den totala importen i fjol en minskning på en procent. Importen av råmaterial och produktionsförnödenheter ökade däremot något, likaså importen av konsumtionsvaror.  

Den treprocentiga ökningen i exporten till EU-länder medförde att den totala exporten höll sig år 2014 på nästan samma nivå som året innan. Exporten till Euroområdet ökade med sex procent.  Exporten till länder utanför EU sjönk med fem procent under samma period.  År 2013 ökade exporten till EU-länderna med en procent, medan exporten till länderna utanför EU minskade med fem procent. Importen från EU-länderna steg med en procent år 2014, medan den föregående år visade en tillväxt med fyra procent. Orsaken till den totala importens nedgång år 2014 med en procent var att importen från länderna utanför EU sjönk med fem procent. År 2013 minskade denna import med nio procent.

Tullen, Statistik
Förfrågningar:
Telasuo, Christina tfn 040 332 1828
Kaarna, Anssi tfn 040 332 8153
Riikonen, Johanna tfn 040 332 1824
E-post: förnamn.efternamn@tulli.fi
Statistikmeddelande