Hoppa till innehåll

Exportpriserna ökade 0,7 procent
Årspublicering (detaljerade uppgifter): Exportvolymen minskade 4,7 procent år 2015

Utgivningsdatum 24.3.2016 9.00 | Publicerad på svenska 28.12.2016 kl. 12.53
Pressmeddelande

Enligt Tullens preliminära uppgifter minskade värdet på Finlands varuexport med fyra procent år 2015. Värdet av exporten uppgick till 53,8 miljarder euro. Värdet på importen minskade med sex procent och stannade vid 54,3 miljarder euro. Underskottet i handelsbalansen minskade i fjol markant jämfört med åren innan. År 2015 visade handelsbalansen ett underskott på 427 miljoner euro.

Enligt Tullens preliminära uppgifter minskade värdet på Finlands varuexport med fyra procent år 2015. Värdet av exporten uppgick till 53,8 miljarder euro. Exportens värde sjönk på grund av att exportvolymerna minskade med 4,7 procent. Exportpriserna ökade med 0,7 procent. Oljeprodukternas sjunkande enhetspriser vid export kompenserades av högre exportpriser på papper och papp samt maskiner och apparater. Värdet på importen minskade med sex procent och stannade vid 54,3 miljarder euro. Importvärdets minskning berodde huvudsakligen på sjunkande importpriser.  Importens volym minskade enbart 0,8 procent medan importpriserna sjönk 4,7 procent. År 2014 höll sig värdet av exporten på samma nivå som året innan, medan importen sjönk med en procent.

Underskottet i handelsbalansen minskade i fjol markant jämfört med åren innan. År 2015 visade handelsbalansen ett underskott på 427 miljoner euro. År 2014 uppgick underskottet till 1,8 miljarder euro och år 2013 till 2,4 miljarder euro. Underskottet i handeln med EU-länderna ökade dock år 2015 till nästan 2,2 miljarder euro samtidigt som handeln med länderna utanför EU visade ett överskott på nästan 1,8 miljarder euro. Året innan var underskottet i handeln med länderna utanför EU 70 miljoner euro och i EU-handeln 1,7 miljarder euro.

Att den totala exporten minskade i fjol berodde framför allt på två faktorer; värdet på exporten av oljeprodukter föll kraftigt och exporten till Ryssland minskade i betydande grad. År 2015 sjönk värdet på exporten av oljeprodukter med 41 procent och exporten till Ryssland minskade under samma period med 32 procent. Exportpriserna för oljeprodukter minskade 27 procent och exportvolymen 20 procent. Exporten beräknad utan oljeprodukter och utan export till Ryssland växte 3,6 procent. Exporten inom övrig kemisk industri minskade med fem procent och inom metallindustrin sjönk exporten med tre procent. Exporten av transportmedlen svarade för den största tillväxten (+30%) inom exporten år 2015 på samma sätt som året innan, men exporten av produkter från skogsindustrin växte också i fjol, tre procent. Exporten av maskiner och apparater minskade med två procent.

Den totala importen minskade med sex procent år 2015 också på grund av att värdet på importen av energiprodukter sjönk med 37 procent. Också importen av råvaror och produktionsförnödenheter minskade en aning, tre procent. Importen av investeringsvaror ökade sju procent och importen av varaktiga konsumtionsvaror ökade med en tiondel.

Utrikeshandeln till EU-länderna minskade med en procent år 2015. Exporten till euroområdet växte däremot med sex procent. Exporten till länderna utanför EU minskade med åtta procent. År 2014 ökade exporten till EU-länderna med fyra procent, medan exporten till länderna utanför EU minskade med fem procent. Importen från alla EU-länder låg på samma nivå som året innan år 2015 medan den växte med två procent år 2014. Att värdet på importen från länder utanför EU minskade med 15 procent medförde att den totala importen sjönk år 2015. Året innan minskade importen från länderna utanför EU med fem procent.

Tullen, Statistik
Förfrågningar:
Telasuo, Christina tfn 040 332 1828
Kaarna, Anssi tfn 040 332 8153
Riikonen, Johanna tfn 040 332 1824
E-post: förnamn.efternamn@tulli.fi
Statistikmeddelande