Hoppa till innehåll

Kundmeddelande 14.4.2016
AREX-utförseldeklarationer ska lämnas in följande arbetsdag fr.o.m. den 1.5.2016

14.4.2016 13.38 | Publicerad på svenska 11.1.2017 kl. 13.42
Pressmeddelande

Anmälan om uppvisande vid utförsel IE547 och anmälan om utförsel IE590, som används för varor som förs ut ur Finland sjövägen, med flyg eller på järnväg, ska enligt nuvarande anvisningar lämnas in senast den tredje vardagen efter transportmedlets avgång.

PoAnmälan om uppvisande vid utförsel IE547 och anmälan om utförsel IE590, som används för varor som förs ut ur Finland sjövägen, med flyg eller på järnväg, ska enligt nuvarande anvisningar lämnas in senast den tredje vardagen efter transportmedlets avgång. Från och med den 1 maj 2016 ska dessa deklarationer lämnas in senast följande arbetsdag efter utförseln.

Mera information: turvatiedot(at)tulli.fi

Kundmeddelande