Hoppa till innehåll

Exportpriserna steg en procent
År 2019 ökade varuexportens volym med 1,1 procent

Utgivningsdatum 5.6.2020 12.20
Pressmeddelande

Enligt Tullens utrikeshandelsstatistik ökade värdet av Finlands varuexport år 2019 med 2,1 procent. Värdet på exporten uppgick till 65,0 miljarder euro. Värdet på importen däremot minskade med 1,2 procent år 2019 och uppgick till 65,8 miljarder euro. År 2019 visade handelsbalansen ett underskott på 737 miljoner euro.

Enligt Tullens utrikeshandelsstatistik ökade värdet av Finlands varuexport år 2019 med 2,1 procent. Värdet på exporten uppgick till 65,0 miljarder euro. Värdeökningen berodde på att exportvolymen ökade och exportpriserna steg. Exportpriserna steg med 1,0 procent, och volymen på exporten ökade med 1,1 procent. Värdet på importen däremot minskade med 1,2 procent år 2019 och uppgick till 65,8 miljarder euro. Importvolymen ökade med 0,8 procent men importpriserna sjönk med 1,8 procent. År 2018 ökade värdet på exporten med 6,6 procent och exportvolymen med 2,4 procent. Exportpriserna ökade då med 4,4 procent. Värdet på importen ökade med också med 6,6 procent, vilket berodde på att importpriserna ökade med 8,1 procent medan volymen gick ned  med 0,9 procent.

Underskottet i handelsbalansen minskade i fjol markant jämfört med året innan. År 2019 visade handelsbalansen ett underskott på 737 miljoner euro. Underskottet i handeln med EU-länderna var 1,3 miljarder euro. Handeln med länderna utanför EU visade däremot ett överskott på 524 miljoner euro. År 2018 låg underskottet på 2,9 miljarder euro. Underskottet i handeln med EU-länderna var då 1,8 miljarder euro, medan handeln med länderna utanför EU då visade ett underskott på 1,1 miljarder euro.

Tillväxttakten i exporten av varor avtog eller vände nedåt i nästan alla huvudindustrigrenar år 2019 jämfört med året innan. Exporten av transportmedel var ett undantag, exporten ökade mest, med 22,2 procent samt livsmedel vars export ökade med 14,4 procent. Exporten av skogsindustriprodukter sjönk med 5,5 procent. Exporten av maskiner och apparater ökade med 2,3 procent och exporten av  metallindustriprodukter låg på ungefär samma nivå som året innan. Värdet på exporten av oljeprodukter steg med 6,9 procent, medan exporten inom övrig kemisk industri minskade med 2,7 procent. Exporten av instrument och mätare ökade med 8,4 procent.

Det totala värdet av importen av varor gick ned med 1,2 procent år 2019. Importen av investeringsvaror minskade med 0,3 procent. Importen av driv- och smörjmedel sjönk med 3,9 procent och importen av industrin insatsvaror med 5,2 procent. Importen av transportmedel samt delar och tillbehör växte med 6,1 procent medan importen av livsmedel och drycker ökade enbart med 1,4 procent. Importen av konsumtionsvaror steg med 1,8 procent.

Värdet på exporten till EU-länderna ökade med 1,9 procent år 2019. Exporten till euroområdet växte med 3,7 procent. Exporten till länderna utanför EU ökade med 2,5 procent. År 2018 ökade exporten till  EU-länderna med 5,7 procent och till länderna utanför EU med 8,1 procent. Under år 2017 ökade exporten till EU-länderna med 16,9 procent och till övriga länder med 12,5 procent. Importen från alla EU-länder steg med 0,4 procent 2019 och 4,8 procent under föregående år. År 2017 steg EU-importen med 10,7 procent. Importen från länderna utanför EU minskade med 3,5 procent år 2019 medan den ökade 9,4 procent år 2018.  Året innan ökade importen från länderna utanför EU med 18,3 procent.

EU-ländernas andel av Finlands export minskade år 2019 en aning från föregående års 59,5 procent till 59,3 procent. Inom importen ökade EU-ländernas andel en smula från föregående års 59,7 procent till 60,6 procent. Andelarna i handeln med länderna utanför EU ändrades på motsvarande sätt. Under år 2019 var icke-EU-ländernas andel av exporten 40,7 procent och av importen 39,4 procent. Året innan utgjorde denna handel 40,3 procent av importen och 40,5 procent av exporten.

Tullen, Statistik
Förfrågningar:
Telasuo, Christina tel. 040 332 1828
E-post: förnamn.efternamn@tulli.fi
Statistikmeddelande