Hoppa till innehåll

Underskottet i handelsbalansen var mindre än året innan
År 2017 ökade värdet på exporten av varor med 15 procent

Utgivningsdatum 7.2.2018 9.00
Pressmeddelande

Enligt Tullens preliminära uppgifter ökade värdet av Finlands varuexport år 2017 med 15 procent. Värdet på exporten uppgick till 59,5 miljarder euro. Värdet på importen växte också, med 13 procent. Värdet på importen uppgick till 62,0 miljarder euro. År 2016 minskade exporten med fyra procent, medan importen steg med en procent. Exporten ökade på årsnivå senast år 2011.

 Underskottet i handelsbalansen minskade i fjol jämfört med året innan. År 2017 visade handelsbalansen enligt de preliminära uppgifterna ett underskott på nästan  2,5 miljarder euro. Underskottet i handeln med EU-länderna minskade i fjol till 1,9 miljarder euro. Handeln med länderna utanför EU visade också ett underskott år 2017. Underskottet uppgick till 615 miljoner euro. Handelsbalansen visade år 2016 ett underskott på över 3,1 miljarder euro. Underskottet i handeln med EU-länderna uppgick då till 3,6 miljarder euro, medan handeln med länderna utanför EU visade ett överskott på 434 miljoner euro. År 2015 var underskottet i handelsbalansen bara 613 miljoner euro. Överskottet i handeln med länderna utanför EU var då 1,7 miljarder euro, men EU-handeln visade ett underskott på 2,3 miljarder euro. År 2014 låg underskottet på 1,8 miljarder euro.

År 2017 vände exporten uppåt i nästan alla huvudnäringsgrenar. Av huvudnäringsgrenarna var det exporten av transportmedel som ökade mest, men också exporten av metallindustriprodukter steg betydligt. Värdet på exporten av oljeprodukter växte också i och med att exportpriserna steg. Exporten inom annan kemisk industri ökade i makligare takt, utom exporten av läkemedel som minskade. Tullen publicerar detaljerade lands- och varuuppgifter om utrikeshandeln för hela fjolåret den 28 februari 2018.

Den totala importen steg också snabbt år 2017. Importen av transportmedel och särskilt av delar och tillbehör till transportmedel ökade i betydande grad. Värdet på importen av industrins produktionsförnödenheter samt driv- och smörjmedel växte också snabbt. Värdet på importen av investeringsvaror och livsmedel växte mindre. Importen av konsumtionsvaror minskade däremot.

Exporten till EU-länderna ökade med 17 procent år 2017. Exporten till euroområdet ökade med 20 procent. Exporten till länderna utanför EU steg med 12 procent. Importen från EU-länderna ökade med 10 procent och från övriga länder med 17 procent. År 2016 minskade exporten till EU-länderna med fyra procent, också exporten till länderna utanför EU minskade med fyra procent. Importen från alla EU-länder låg år 2016 på samma nivå som år 2015, men importen från länder utanför EU växte med två procent.  

Tullen, Statistik
Förfrågningar:
Telasuo, Christina tfn 040 332 1828
Kaarna, Anssi tfn 040 332 8153
E-post: förnamn.efternamn@tulli.fi
Mediemeddelande Statistikmeddelande