Hoppa till innehåll

Anvisningen för tillstånd till förenklat förfarande vid fartygsleverans och webbsidorna om fartygsleveransförfarande har uppdaterats

20.9.2019 8.02
Pressmeddelande

Anvisningen för innehavare av tillstånd till registrering i deklarantens bokföring (fartygsleverans) har uppdaterats. Bland annat har datainnehållet för mottagningsdokumentet för varor som levereras till fartyg och varumottagarens mottagningskvittens specificerats (punkt 7 i tillståndsanvisningen).  Därtill har punkt 3 i anvisningen korrigerats.

Den nya tillståndsanvisningen

Även webbsidorna om fartygsleveransförfarande har uppdaterats.

Mera information: yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Kundmeddelande