Hoppa till innehåll

Anvisning om tillämpning av lagstiftning – ändrade regler för beräkning av säkerheter vid punktskattefria flyttningar

21.3.2013 9.43 | Publicerad på svenska 4.1.2017 kl. 17.05
Pressmeddelande

9/2013, PO/MK

Rättsgrund
Punktskattelagen 182/2010
- 28 § Säkerheter
- 55 § Säkerhet vid flyttning av punktskattepliktiga produkter

Ikraftträdande
Genast

Målgrupp
Punktskatteaktörer

Av tabellen nedan framgår de nya beräkningsprinciperna för skattefria flyttningar (de gamla procentsatserna står inom parentes).

A

B

C

D

E

a) Flyttningar i Finland

0 %

0 %

0 % (10 %)

30–50 %

100 %

b) Flyttningar inom EU

30 % (0 %)

30 % (0 %)

30 % (10 %)

50–100 %

100 %

Som utgångspunkt för beräkningen av säkerheter används i fortsättningen det genomsnittliga beloppet av skatteintresset vid skattefria flyttningar under en vecka (tidigare en månad). En vecka används också som transporttid vid beräkning av säkerhet vid transiteringsförfarandet.

På motsvarande sätt tillämpas likadana procentsatser vid reservering av säkerhet vid flyttningar inom EU som vid fastställande av samlad säkerhet vid transitering i fråga om känsliga produkter, dvs. produkter som medför ökade risker för bedrägeri (tobak, alkohol).

Vad gäller flyttningar i Finland reserveras inte heller i fortsättningen någon säkerhet i klasserna A–B, och denna befrielse från säkerhet gäller nu även säkerhetsklass C.
Säkerhetens minimibelopp är 2 500 euro, och åtminstone detta belopp krävs alltid när tillståndet gäller harmoniserade punktskatter.

TMD