Hoppa till innehåll

Användning av skadliga kemikalier i kläder, textilier och skodon begränsas

Utgivningsdatum 30.10.2020 14.19
Pressmeddelande

I kläder, textilier och skodon begränsas från och med 1 November 2020 användningen av 33 kemikalier som klassificeras som CMR-ämnen. CMR-ämnen är vissa ämnen och ämnesgrupper som man vet orsakar cancer, skadar arvsmassan eller som visar sig vara reproduktionstoxiska.

EU fastställer en gräns för den högsta tillåtna koncentrationen av CMR-ämnen för att skydda människors hälsa. Med begränsningen vill man särskilt skydda barn och gravida från dessa ämnen som kan vara särskilt skadliga för dem.

CMR-ämnen i kläder

CMR-ämnen kan förekomma i kläder, accessoarer, skodon samt i andra textilier. De kan bestå av föroreningar från tillverkningsprocessen eller de kan ha tillsatts avsiktligt för att ge dem särskilda egenskaper. konsumenter kan komma att exponeras för CMR-ämnen genom hudkontakt eller inandning.

Den högsta tillåtna koncentrationen av CMR-ämnet formaldehyd, som får förekomma i kläder, accessoarer, skodon och i andra textilier som kommer i kontakt med huden, är högst 75 mg/kg. Dock mellan den 1 november.2020 och 1 november 2023 är den högsta tillåtna koncentrationen av formaldehyd i jackor, kappor och möbelklädsel 300 mg/kg. Därefter är den högsta tillåtna koncentrationen också i dem 75 mg/kg. 
 
Den högsta tillåtna koncentrationen av CMR-ämnen finns uppräknade i kommissionens förordning (EU) 2018/1513. 

Kundmeddelande Tullaboratoriets meddelanden