Hoppa till innehåll

Använd nya lagerkoder vid privatpersoners importförtullningar och i deklarationer för tullagring

10.3.2020 10.00
Pressmeddelande

Du ska alltid använda de nya lagerkoderna vid privatpersoners importförtullningar och ingivandet av deklarationer för tullagring till Tullens nya förtullningssystem (UTU). I övriga deklarationer ska du ännu använda de gamla lagerkoderna med R-tilläggsdel.

Till exempel flygaktörer har börjat ange både lagerkoder med R-tilläggsdel och lagerkoder med den nya formen i de ankomstavier för importvaror som de skickar till sina kunder. I företagens importdeklarationer används fortsättningsvis lagerkoder med R-tilläggsdel. I företagens deklarationer börjar de nya lagerkoderna användas först när man börjar inge dessa deklarationer till UTU-systemet i slutet av år 2020.

När du anger lageruppgifter, använd

  • lagerkod 1 (med R-tilläggsdel) i export-, transiterings-, införsel- och utförseldeklarationer samt företagskunders importdeklarationer
  • lagerkod 2 (med formen FI1234567-800101) vid privatpersoners importförtullningar och i tullagerdeklarationer.

Mera information: yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering