Hoppa till innehåll

Antidumpningstullar på argentinsk och indonesisk biodiesel kan återbetalas eller efterges på ansökan

22.10.2018 11.04
Pressmeddelande

I EU:s officiella tidning nr L 262, 19.10.2018, meddelas att de antidumpningstullar som tagits ut vid import av biodiesel med ursprung i Argentina och Indonesien kan återbetalas med stöd av EU-tribunalens domar. Återbetalning eller eftergift kan sökas hos Tullens enhet för omprövning.

Återbetalningen och eftergiften gäller biodiesel som tillverkats av 13 exporterande tillverkare. Varan klassificeras enligt KN-nummer ex 1516 20 98 (Taric-nummer 1516 20 98 21, 1516 20 98 29 och 1516 20 98 30), ex 1518 00 91 (Taric-nummer 1518 00 91 21, 1518 00 91 29 och 1518 00 91 30), ex 1518 00 95 (Taric-nummer 1518 00 95 10), ex 1518 00 99 (Taric-nummer 1518 00 99 21, 1518 00 99 29 och 1518 00 99 30), ex 2710 19 43 (Taric-nummer 2710 19 43 21, 2710 19 43 29 och 2710 19 43 30), ex 2710 19 46 (Taric-nummer 2710 19 46 21, 2710 19 46 29 och 2710 19 46 30), ex 2710 19 47 (Taric-nummer 2710 19 47 21, 2710 19 47 29 och 2710 19 47 30), 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17, ex 3824 99 92 (Taric-nummer 3824 99 92 10, 3824 99 92 12, 3824 99 92 20), 3826 00 10 och ex 3826 00 90 (Taric-nummer 3826 00 90 11, 3826 00 90 19 och 3826 00 90 30). Kommissionen har upphävt genomförandeförordning nr (EU) nr 1194/2013 om den slutgiltiga antidumpningstullen.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar