Hoppa till innehåll

Antidumpningsåtgärder

Utgivningsdatum 28.12.2010 17.32 | Publicerad på svenska 20.1.2017 kl. 16.26
Pressmeddelande

222/2010, RAS/LL

Strykbrädor med ursprung i Kina tillverkade av Since Hardware

Genom rådets genomförandeförordning (EU) nr 1243/2010 har en slutgiltig antidumpningstull införts med verkan från den 23 december 2010 på produkter som tillverkats av en kinesisk tillverkare. Förordningen gäller till den 27 april 2012, om en översyn inte inleds med stöd av artikel 11 i förordning (EG) nr 1225/2009:

Produkt

Tillverkare och ursprungland

Slutgiltig antidumpningstull

Taric-tilläggsnr

EUT där förordningen finns publicerad

Strykbrädor fristående eller ej fristående, med eller utan ångfunktion, uppvärmning eller blåsfunktion, inklusive ärmbrädor och väsentliga delar, dvs. ben, bräda och strykjärnsställ, som klassificeras enligt KN-numren ex 3924 90 90, ex 4421 90 98, ex 7323 93 90, ex 7323 99 91, ex 7323 99 99, ex 8516 79 70 och ex 8516 90 00 (TARIC-koderna 3924 90 90 10, 4421 90 98 10, 7323 93 90 10, 7323 99 91 10, 7323 99 99 10, 8516 79 70 10 och 8516 90 00 51)

Since Hardware (Guangzhou) Co., Ltd., Guangzhou, Kina

35,8 %

A784

L 338, 22.12.2010, s.22

Rep av syntetfibrer med ursprung i Indien

Genom rådets genomförandeförordning (EU) nr 1242/2010 fortsätter uppbörden av slutgiltig antidumpningstull vid import av rep av syntetfibrer med ursprung i Indien. Förordningen trädde i kraft den 23 december 2010. Den ska tillämpas i tre år.

Produkt

Tillverkare och ursprungland

Slutgiltig antidumpningstull

Taric-tilläggsnr

EUT där förordningen finns publicerad

Surrningsgarn och tågvirke, även flätade och impregnerade, överdragna eller belagda med gummi eller plast, av polyeten eller polypropen, annat än skördegarn, med en längdvikt av mer än 50 000 decitex (5 g/m), samt av andra syntetfibrer av nylon eller andra polyamider eller av polyester med en längdvikt av mer än 50 000 decitex (5 g/m), som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer 5607 49 11, 5607 49 19, 5607 50 11 och 5607 50 19.

Garware Wall Ropes Ltd, Indien

53,0 %

8755

L 338, 22.12.2010, s. 10

Alla andra företag, Indien

82,0 %

8900

Åtgärder som eventuellt kommer att upphöra

Om ingen översyn inleds i ärendet kommer följande åtgärder att upphöra att gälla:

Produkt

Ursprungs- eller exportland

Åtgärd

EUT där ärendet tillkännagavs

Datum då åtgärderna upphör att gälla

Skodon av läder

Kina och Vietnam

Antidumpningstull

C 345, 18.12.2010, s. 12

30.3.2011

Sömlösa rör av järn eller stål

Kroatien, Ukraina och Ryssland

Antidumpningstull

C 348, 21.12.2010, s. 16

30.6.2011

Kaliumklorid

Vitryssland och Ryssland

Antidumpningstull Åtagande

C 352, 23.12.2010, s.15

13.7.2011

Nya antidumpningsåtgärder

Undersökning: vissa grafitelektrodsystem med ursprung i Kina, KN-nummer ex 8545 11 00 och ex 8545 90 90

Den produkt som är föremål för denna undersökning är grafitelektroder av det slag som används för elektriska ljusbågsugnar, med en skenbar densitet av minst 1,5 g/cm 3 och en elektrisk resistans på högst 7 μΩ.m, som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer ex 8545 11 00, och nipplar som används för sådana elektroder, som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer ex 8545 90 90.

Provisoriska åtgärder kan införas senast inom nio månader efter publiceringen av tillkännagivandet. Tillkännagivandet finns publicerat i EUT C 343, 17.12.2010, s. 24.

TMD