Hoppa till innehåll

Antidumpningsåtgärder

Utgivningsdatum 2.12.2010 16.34 | Publicerad på svenska 20.1.2017 kl. 15.45
Pressmeddelande

195/2010, RAS/MSR

Slutgiltig antidumpningstull vid import av högstyrkegarn av polyestrar med ursprung i Folkrepubliken Kina

Genom rådets förordning (EU) nr 1105/2010 har en antidumpningstull införts på import av kinesiskt garn av polyestrar. Varan klassificeras enligt KN-nummer 5402 20 00. Förordningen publicerades den 1 december 2010 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 315.

De tillämpliga antidumpningstullarna är följande:

Företag

Tullsats %

Taric-tilläggsnr

Zhejiang Guxiandao Industrial Fibre Co., Ltd

5,1

A974

Zhejiang Hailide New Material Co., Ltd

0

A976

Zhejiang Unifull Industrial Fibre Co., Ltd

5,5

A975

Företagen i bilagan nedan

5,3

A977

Hangzhou Huachun Chemical Fiber Co., Ltd

0

A989

Oriental Industries (Suzhou) Ltd

9,8

A990

Alla andra företag

9,8

A999

De belopp som ställts som säkerhet för den preliminära antidumpningstullen (se TMD nr 106/010/2010) tas ut slutgiltigt och beloppen utöver den slutliga tullen återbetalas. Antidumpningsförfarandet vid import av högstyrkegarn av polyestrar med ursprung i Republiken Korea och Taiwan har avslutats. Förordningen trädde i kraft den 2 december 2010.

Nya antidumpningsåtgärder

- Vid import av kaliumklorid med ursprung i Vitryssland och Ryssland har en partiell interimsöversyn inletts. Produkten klassificeras enligt Taric-nummer 3105 20 10 10, 3105 20 10 20, 3105 20 90 10, 3105 20 90 20, 3105 60 90 10, 3105 60 90 20, 3105 90 91 10, 3105 90 91 20, 3105 90 99 10 och 3105 90 99 20. Tillkännagivandet publicerades den 30 november 2010 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 323.

- Vid import av gjutjärnsprodukter med ursprung i Folkrepubliken Kina har en partiell interimsöversyn inletts. Produkten klassificeras enligt KN-nummer 7325 10 50, 7325 10 92, ex 7325 10 99 och ex 7325 99 10. Tillkännagivandet publicerades den 1 december 2010 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 324.

Antidumpningsåtgärder som kommer att avslutas

Om ingen översyn inleds, kommer antidumpningsåtgärderna (antidumpningstull) vid import av dödbränd (sintrad) magnesia med ursprung i Folkrepubliken Kina att upphöra den 13 maj 2011. Produkten klassificeras enligt Taric-nummer 2519 90 30 00. Tillkännagivandet publicerades den 27 november 2010 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 322.

Mera information: Minna Raitanen, tfn 040 332 2419

BILAGA

SAMARBETSVILLIGA EXPORTERANDE TILLVERKARE I KINA SOM INTE INGICK I URVALET

Taric-tilläggsnummer A977

Företagets namn

Ort

Heilongjiang Longdi Co., Ltd

Harbin

Hyosung Chemical Fiber (Jiaxing) Co., Ltd

Jiaxing

Shanghai Wenlong Chemical Fiber Co., Ltd

Shanghai

Shaoxing Haifu Chemistry Fibre Co., Ltd

Shaoxing

Sinopec Shanghai Petrochemical Company

Shanghai

Wuxi Taiji Industry Co., Ltd

Wuxi

TMD