Hoppa till innehåll

Antidumpningsåtgärder

Utgivningsdatum 27.7.2010 9.17 | Publicerad på svenska 20.1.2017 kl. 13.18
Pressmeddelande

130/2010, MKi/MSR

Vid import av vissa gjutjärnsprodukter med ursprung i Folkrepubliken Kina har en översyn inletts gällande eventuellt fortsatta antidumpningsåtgärder.  

Föremål för översynen är produkter av icke-aducerat gjutjärn och nodulärt gjutjärn (segjärn) avsedda att täcka eller ge tillgång till marksystem eller underjordiska system, och delar därav, även maskinbearbetade, belagda, målade eller utrustade med andra material, med undantag av brandposter. Produkterna klassificeras enligt KN-nummer 7325 10 50, 7325 10 92, ex 7325 10 99 (Taric-nummer 7325 10 99 10 och ex 7325 99 10 (Taric-nummer 7325 99 10 10).

Tillkännagivandet publicerades den 27 juli 2010 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 203. Undersökningen kommer att slutföras inom 15 månader.

Mera information: Minna Raitanen, tfn 020 492 2419

TMD