Hoppa till innehåll

Antidumpningsåtgärder

Utgivningsdatum 16.6.2010 14.12 | Publicerad på svenska 20.1.2017 kl. 12.45
Pressmeddelande

107/2010, RAS/MSR

Slutgiltig antidumpningstull vid import av vissa system för granskning av containrar med ursprung i Folkrepubliken Kina

Genom rådets förordning (EU) nr 510/2010 har en antidumpningstull införts på import av kinesiska system för granskning av containrar. Varan klassificeras enligt Taric-nummer 9022 19 00 10, 9022 29 00 10, 9027 80 17 10, 9030 10 00 91 och 8705 90 90 10. Förordningen publicerades den 16 juni 2010 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 150.

Den tillämpliga antidumpningstullen är 34 %. De belopp som ställts som säkerhet för den preliminära antidumpningstullen (se TMD nr 195/010/2009) tas ut slutligt och beloppen utöver den slutliga tullen återbetalas. Förordningen träder i kraft den 17 juni 2010.

Slutgiltig antidumpningstull vid import av viss molybdentråd med ursprung i Folkrepubliken Kina

Genom rådets förordning (EU) nr 511/2010 har en antidumpningstull införts på import av kinesisk molybdentråd. Varan klassificeras enligt Taric-nummer 8102 96 00 10. Förordningen publicerades den 16 juni 2010 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 150.

Den tillämpliga antidumpningstullen är 64,3 %. De belopp som ställts som säkerhet för den preliminära antidumpningstullen (se TMD nr 195/010/2009) tas ut slutligt. Förordningen träder i kraft den 17 juni 2010.

Fortsatta antidumpningsåtgärder vid import av ammoniumnitrat med ursprung i Ukraina

Genom rådets förordning (EG) nr 512/2010 har antidumpningsåtgärderna förlängts vid import av ukrainskt ammoniumnitrat. Produkten klassificeras enligt KN-nummer 3102 30 90, 3102 40 90, ex 3102 29 00, ex 3102 60 00, ex 3102 90 00, ex 3105 10 00, ex 3105 20 10, ex 3105 51 00, ex 3105 59 00 och ex 3105 90 91. Antidumpningstullarna förblir oförändrade. Förordningen träder i kraft den 17 juni 2010 och gäller i två år. Förordningen publicerades den 16 juni 2010 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 150.

Mera information: Minna Raitanen, tfn 020 492 2419

TMD