Hoppa till innehåll

Antidumpningsåtgärder

Utgivningsdatum 24.5.2010 13.11 | Publicerad på svenska 20.1.2017 kl. 8.58
Pressmeddelande

91/2010, RAS/MSR

Antidumpningsåtgärder som kommer att avslutas

Om ingen översyn inleds, kommer antidumpningsåtgärderna (antidumpningstull) vid import av fästanordningar av rostfritt stål och delar därav med ursprung i Folkrepubliken Kina, Indonesien, Taiwan, Thailand och Vietnam att upphöra den 20 november 2010. Produkten klassificeras enligt KN-nummer 7318 12 10, 7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61 och 7318 15 70. Tillkännagivandet publicerades den 19 maj 2010 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 129.

Ändring i antidumpningsåtgärderna vid import av polyetentereftalat med ursprung i Indien; återbetalning av antidumpningstull

Vid import av polyetentereftalat som tillverkats av MTZ Polyfilms Ltd tillämpas de antidumpningsåtgärder inte längre som införts genom förordning (EG) nr 366/2006 och bekräftats genom förordning (EG) nr 1292/2007. Återbetalning av betalda antidumpningstullar ska sökas hos Tullens rättelseenheter. Företagets Taric-tilläggsnummer on A031. Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 3920 62 19 och ex 3920 62 90. Kommissionen har också partiellt återupptagit interimsöversynen av antidumpningsåtgärderna. Tillkännagivandet publicerades den 20 maj 2010 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 131.

Nya antidumpningsåtgärder

- vid import av vissa glasfibervävnader med öppna maskor med ursprung i Folkrepubliken Kina har ett antidumpningsförfarande (undersökning) inletts. Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 7019 40 00, ex 7019 51 00, ex 7019 59 00, ex 7019 90 91 och ex 7019 90 99. Tillkännagivandet publicerades den 20 maj 2010 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 131.

- vid import av ringpärmsmekanismer med ursprung i Thailand har ett antidumpningsförfarande (undersökning) inletts. Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 8305 10 00. Tillkännagivandet publicerades den 20 maj 2010 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 131.

Mera information: Minna Raitanen, tfn 020 492 2419

TMD