Hoppa till innehåll

Antidumpningsåtgärder

Utgivningsdatum 30.9.2011 12.27 | Publicerad på svenska 18.1.2017 kl. 16.31
Pressmeddelande

164/2011, RAS/LL

Linor och kablar av stål från Republiken Korea; en koreansk tillverkare: SEIL Wire and Cable

Produkten som berörs är linor och kablar, inbegripet slutet tågvirke, av stål, dock ej linor och kablar av rostfritt stål, med ett största tvärsnitt av mer än 3 mm, som för närvarande klassificeras enligt Taric-nummer 7312 10 81 13, 7312 10 83 13, 7312 10 85 13, 7312 10 89 13 och 7312 10 98 13, som avsänts från Sydkorea och som tillverkats av SEIL Wire and Cable (Taric-tilläggsnummer A994).

Genom kommissionens förordning (EU) nr 969/2011 (EUT L 254, 30.9.2011) har en undersökning inletts för att fastställa om import av produkten som tillverkats av företaget SEIL Wire and Cable ska omfattas av en antidumpningstull. Genom förordningen upphävs också den antidumpningstull som gällt detta företag.

Tullmyndigheterna åläggs att registrera den ovan specificerade importen. Registreringsskyldigheten upphör nio månader efter det att denna förordning träder i kraft.

Registreringen av importen har gjorts obligatorisk för att säkerställa att antidumpningstullar kan tas ut retroaktivt från den dag då undersökningen inleddes, om undersökningen skulle leda till ett konstaterande av att åtgärder kringgåtts av den koreanska tillverkaren.

Förordningen träder i kraft den 1 oktober 2011.

Säckar, bärkassar och påsar av plast med ursprung i Kina och Thailand; undersökning gällande fortsatt uppbörd av antidumpningstull

Produkterna omfattas för närvarande av en slutgiltig antidumpningstull. Kommissionen har tillkännagett att den inlett en undersökning gällande fortsatt uppbörd av antidumpningstull (EUT C 283, 27.9.2011).

Den produkt som berörs är säckar, bärkassar och påsar av plast innehållande minst 20 viktprocent polyeten tillverkade av plastfolie och med en tjocklek av högst 100 mikrometer (μm) med ursprung i Kina och Thailand, som för närvarande klassificeras enligt Taric-nummer 3923 21 00 20, 3923 29 10 20 och 3923 29 90 20.

Undersökningen kommer att slutföras inom 15 månader efter publiceringen av tillkännagivandet i EUT.

Grafitelektroder med ursprung i Kina och de nipplar som används för sådana elektroder; avslutande av förfarande

Antidumpningsförfarandet (undersökning) har avslutats genom kommissionens beslut (2011/642/EU, EUT L 254, 30.9.2011). Undersökningen gällde vissa grafitelektroder av det slag som används för elektriska ljusbågsugnar, med en skenbar densitet av minst 1,5 g/cm 3 och en elektrisk resistans på högst 7 μΩ.m, med ursprung i Folkrepubliken Kina, som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer ex 8545 11 00, och nipplar som används för sådana elektroder, som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer ex 8545 90 90. 

Beslutet träder i kraft den 1 oktober 2011.

TMD