Hoppa till innehåll

Antidumpningsåtgärder

Utgivningsdatum 15.9.2011 12.11 | Publicerad på svenska 18.1.2017 kl. 16.20
Pressmeddelande

153/2011, RAS/MSR

Slutgiltig antidumpningstull vid import av vissa keramiska plattor med ursprung i Folkrepubliken Kina

Genom rådets förordning (EU) nr 917/2011 har en antidumpningstull införts på import av kinesiska keramiska plattor. Plattorna är glaserade och oglaserade ”gatstenar”, trottoarplattor, golvplattor o.d., plattor för eldstäder samt väggplattor, av keramiskt material; glaserade och oglaserade mosaikbitar o.d., av keramiskt material, även på underlag. Produkterna klassificeras enligt KN-nummer 6907 10 00, 6907 90 20, 6907 90 80, 6908 10 00, 6908 90 11, 6908 90 20, 6908 90 31, 6908 90 51, 6908 90 91, 6908 90 93 och 6908 90 99. Förordningen publicerades den 15 september 2011 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 238 (EUT L 238, 15.9.2011, s. 20-23).

De tillämpliga antidumpningstullarna är följande:

Företag

Tullsats

Taric-tilläggsnr

Dongguan City Wonderful Ceramics Industrial Park Co., Ltd.; Guangdong Jiamei Ceramics Co. Ltd.; Qingyuan Gani Ceramics Co. Ltd.; Foshan Gani Ceramics Co. Ltd.

26,3 %

B011

Guangdong Xinruncheng Ceramics Co. Ltd.

29,3 %

B009

Shandong Yadi Ceramics Co. Ltd.

36,5 %

B010

Företag som förtecknas i bilaga I

30,6 %  

Alla övriga företag

69,7 %

B999

Tillämpningen av den individuella antidumpningstullen förutsätter att en faktura enligt bilaga II nedan visas upp för tullmyndigheterna. De belopp som ställts som säkerhet för den preliminära antidumpningstullen (se TMD nr 41/010/2011) tas ut slutgiltigt och beloppen utöver den slutliga tullen återbetalas. Vid övergången till fri omsättning ska antalet kvadratmeter av produkterna anges i fält 41 i SAD-blanketten. Förordningen träder i kraft den 16 september 2011.

Nya antidumpningsåtgärder

Vid import av sämskläder med ursprung i Folkrepubliken Kina har en översyn inletts gällande eventuellt fortsatta antidumpningsåtgärder. Produkten klassificeras enligt KN-nummer 4114 10 10 och 4114 10 90. Tillkännagivandet publicerades den 13 september 2011 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 270.

Mera information: Minna Raitanen, tfn 040 332 2419

TMD