Hoppa till innehåll

Antidumpningsåtgärder

Utgivningsdatum 11.7.2011 10.11 | Publicerad på svenska 18.1.2017 kl. 15.33
Pressmeddelande

115/2011, RAS/MSR

- Antidumpningsåtgärderna vid import av kumarin med ursprung i Folkrepubliken Kina upphör att gälla den 9 juli 2011. Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 2932 21 00. Rådets förordning publicerades den 8 juli 2011 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 180.

- Vid import av furfuraldehyd med ursprung i Folkrepubliken Kina har en interimsöversyn inletts. Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 2932 12 00. Kommissionens tillkännagivande publicerades den 5 juli 2011 i Europeiska unionens officiella tidning C 196.

Mera information: Minna Raitanen, tfn 040 332 2419

TMD