Hoppa till innehåll

Antidumpningsåtgärder

Utgivningsdatum 17.8.2016 16.06 | Publicerad på svenska 30.12.2016 kl. 9.27
Pressmeddelande

68/2016, MSR

Ändring i antidumpningsåtgärderna vid import av rör av duktilt gjutjärn med ursprung i Indien

Genom kommissionens förordning (EU) nr 2016/1369 har rådets förordning nr 2016/388 gällande indiska rör ändrats. Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 7303 00 10 och ex 7303 00 90 (Taric-nummer 7303 00 10 10 och 7303 00 90 10). Den första ändringen gäller de belopp som ställts som säkerhet och den andra produktomfattningen.

Enligt förordning 2016/388 är de tillämpliga antidumpningstullarna sedan den 19 mars 2016 följande:

Företag

Antidumpningstull %

Taric-tilläggsnr

Electrosteel Castings Ltd

0

C055

Jindal Saw Ltd

14,1

C054

Alla övriga företag

14,1

C054

Dessa antidumpningstullar förblir oförändrade. Ändringen gäller uppbörden av de belopp som ställt som säkerhet.

Med stöd av förordning 2016/388 togs de belopp som ställts som säkerhet för den preliminära antidumpningstullen (se TMD nr 79/2015) ut slutgiltigt. Beloppen utöver det sammanlagda beloppet av den slutliga antidumpningstullen och den slutliga utjämningstullen återbetalades. Eftersom formuleringen av bestämmelsen skapade förvirring vid uppbörden av de belopp som ställts som säkerhet har de belopp som ska tas ut angetts enligt följande i den nya förordningen 2016/1369:

Företag

%

Electrosteel Castings Ltd

4,1

Jindal Saw Ltd

19

Alla övriga företag

19

De tullbelopp som redan betalats och bokförts återbetalas eller efterges till den del som beloppen i den senare tabellen överskrider beloppen i den första tabellen ovan. Återbetalning eller eftergift kan sökas hos Tullens omprövningsfunktion.

I förordningarna om den slutgiltiga antidumpningstullen och utjämningstullen lämnade kommissionen rören av duktilt gjutjärn utan invändigt och utvändigt överdrag utanför översynen. Kommissionen har nu fastställt separata Taric-nummer 7303 00 10 20 och 7303 00 90 20 för rör som inte har något överdrag (slätrör). På detta sätt kan importen av slätrör till unionen övervakas, men ingen antidumpnings- eller utjämningstull tas ut för denna import.

Kommissionens förordning nr 2016/1369 publicerades den 12 augusti 2016 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 217. Förordningen träder i kraft den 13 augusti 2016 och tillämpas retroaktivt från och med den 19 mars 2016, med undantag för införandet av Taric-numren 7303 00 10 20 och 7303 00 90 20.

Ny antidumpningsåtgärd

Vid import av kallvalsade platta produkter av rostfritt stål med ursprung i Taiwan har antidumpningsundersökningen låterupptagits. Varan klassificeras enligt KN-nummer 7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81 och 7220 20 89. Kommissionens tillkännagivande publicerades 11 augusti 2016 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 291.

Mera information: Minna Raitanen, tfn 040 332 2419

TMD