Hoppa till innehåll

Antidumpningsåtgärder

Utgivningsdatum 14.2.2011 14.46 | Publicerad på svenska 17.1.2017 kl. 14.58
Pressmeddelande

20/2011, RAS/MSR

Fortsatta antidumpningsåtgärder vid import av okouméplywood med ursprung i Folkrepubliken Kina

Genom rådets förordning (EG) nr 82/2011 har antidumpningsåtgärderna förlängts vid import av kinesisk okouméplywood. Varan klassificeras enligt Taric-nummer 4412 31 10 10. Antidumpningstullarna förblir oförändrade (se TMD nr 208/2004). Samtidigt avslutades den partiella interimsöversynen. Förordningen publicerades den 2 februari 2011 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 28.

Preliminär antidumpningstull vid import av thailändska ringpärmsmekanismer

Genom kommissionens förordning (EG) nr 118/2011 har en preliminär antidumpningstull införts på import av vissa ringpärmsmekanismer med ursprung i Thailand Produkten klassificeras enligt följande Taric-nummer:

8305 10 00 11

8305 10 00 13

8305 10 00 19

8305 10 00 21

8305 10 00 23

8305 10 00 29

8305 10 00 34

8305 10 00 35

8305 10 00 36

Den tillämpliga preliminära antidumpningstullen är 17,2 procent. Överlåtelsen av varan till fri omsättning förutsätter att man ställer en säkerhet som motsvarar den preliminära antidumpningstullen. Förordningen publicerades den 11 februari 2011 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 37. Förordningen trädde i kraft den 12 februari 2011 och tillämpas i sex månader.

Mera information: Minna Raitanen, tfn 040 332 2419

TMD