Hoppa till innehåll

Antidumpningsåtgärder

Utgivningsdatum 13.12.2012 14.03 | Publicerad på svenska 17.1.2017 kl. 10.56
Pressmeddelande

149/2012, MNy/LL

Sämskläder med ursprung i Kina

Uppbörden av slutgiltig antidumpningstull vid import av sämskläder med ursprung i Kina fortsätter oförändrat. Varan klassificeras enligt KN-nummer är 4114 10 10 och 4114 10 90 och antidumpningstullen är 58,9 procent. Förordning nr 1153/2012 (EUT L 334, 6.12.2012) trädde i kraft den 7 december 2012.

Ficktändare med tändsten med ursprung i Kina och Taiwan

Uppbörden av antidumpningstullen på icke-påfyllningsbara gasficktändare med tändsten och vissa påfyllningsbara ficktändare med tändsten med ursprung i Kina och Taiwan upphör den 13 december 2012. Varukoderna är 9613 10 och 9613 20. Kommissionens tillkännagivande publicerades den 12 december 2012 i EUT C 382.

Ficktändare med tändsten som importeras från Vietnam

Registreringen av importen av icke-påfyllningsbara gasficktändare med tändsten från Vietnam upphör oberoende av om tändarna deklarerats ha sitt ursprung i Vietnam. Förordning nr 1192/2012 träder i kraft den 14 december 2012 (EUT L 340, 13.12.2012). Tullmyndigheterna ska sluta med registreringen av importen av denna produkt (Taric-nummer 9613 10 00 12).

Kiselmangan med ursprung i Kina och Kazakstan

Uppbörden av antidumpningstullen på kiselmangan (inkl. ferrokiselmangan) med ursprung i Kina och Kazakstan upphörde den 6 december 2012. Varukoderna är 7202 30 00 och 8111 00 11 10. Kommissionens tillkännagivande publicerades den 5 december 2012 i EUT C 375.

TMD